Czy pracodawca ma prawo wrócić Cię z urlopu?

14 czerwiec 2021 | CZERWONA SZPILKA RADZI | 0 komentarzy

Już wykupiona wycieczka, walizki spakowane, znajomi poinformowani o wyjeździe. Na lotnisku wita nas buchnięcie istnego żaru z nieba i nic nie może zmienić tego jakże idealnego nastroju. Czy aby na pewno? Niestety nie! Bo oto dzwoni! Przywiązany na smyczy Twojej szyi, wierny towarzysz Twego życia. Telefon służbowy…

Bez cienia zastanowienia z grymasem na twarzy odbierasz telefon i słyszysz: „Pilnie Cię potrzebujemy! Wracaj najszybciej jak się da. Inaczej projekt runie”. Rozłączasz połączenie, patrzysz na najbliższych z którymi miałeś spędzić najbliższy tydzień na egzotycznej wyspie i mówisz „Muszę wracać do pracy”. „Ale jak to? Przecież dopiero przyjechaliśmy – masz urlop!”

Raczej miałaś urlop, bo faktycznie musisz wracać do pracy. Czy aby Twój Szef nie przesadza? Czy ma prawo ściągnąć Cię z urlopu?

Pracodawca może odwołać Pracownika z urlopu

Pamiętajmy, iż pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale tylko wówczas, gdy jego obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, a dalsza nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w procesie pracy (art. 167 § 1 k.p.).

Odwołanie pracownika z urlopu możliwe jest tylko, gdy w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu pracodawca nie wiedział, że wystąpią takie okoliczności, które będą wymagały obecności pracownika w pracy. Pracodawca nie może zatem odwołać pracownika z urlopu np. z uwagi na konieczność wykonania przez niego zaplanowanych na dany okres obowiązków. W takiej sytuacji pracodawca mógł nie udzielić pracownikowi urlopu we wnioskowanym przez niego terminie. Jeżeli jednak urlopu pracownikowi udzielił, to z uwagi na konieczność wykonania przez niego normalnej, zaplanowanej uprzednio pracy, odwołać go z urlopu nie może.

Odwołany z urlopu pracownik musi się stawić w pracy. Odmowa wykonania tego polecenia może stanowić podstawę do ukarania pracownika jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych wart. 108 k.p., a nawet może skończyć się dla niego rozwiązaniem umowy o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 52 k.p.).

Odwołanie pracownika z urlopu powinno nastąpić w taki sposób, aby pracownik mógł się z nim zapoznać. Powinno być też dokonane z takim wyprzedzeniem, aby mógł on stawić się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie. Żaden przepis nie wymaga jednak od pracownika, aby informował pracodawcę o tym, gdzie chce spędzić urlop, jak też, aby w jego czasie utrzymywał z pracodawcą kontakt telefoniczny.

Pokrycie kosztów

W razie odwołania pracownika z urlopu pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z tym odwołaniem. Przez koszty te należy rozumieć przede wszystkim niepodlegającą zwrotowi zapłatę za niewykorzystany pobyt w hotelu lub innym ośrodku wczasowym, a także koszty podróży. Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu, obejmuje także bezpośrednie koszy niewykorzystania urlopu przez jego rodzinę, jeżeli została zmuszona do przerwania odpoczynku. Odwołanie pracownika z urlopu powoduje, że faktycznie wykorzystana jego część obniża przysługującą pracownikowi pulę urlopu.

Odwołanie pracownika z urlopu, pomimo literalnego brzmienia przepisów, traktować należy, jako przesunięcie niewykorzystanej części urlopu na termin późniejszy. Często bowiem kontynuowanie urlopu w takim przypadku czyni go bezcelowym. Dlatego też powszechnie przyjmuje się, że fakt przerwania urlopu należy traktować jako przyczynę przesunięcia terminu urlopu na wniosek pracownika. Nie ma jednak przeszkód, aby odwołany z urlopu pracownik kontynuował go po zakończeniu pracy, z uwagi na którą urlop musiał przerwać.

Tak czy inaczej urlop został przerwany i nasz czar o najwspanialszych wakacjach prysł. No cóż! Może kolejny urlop uda się spędzić inaczej. Po prostu normalnie.

O CZERWONEJ SZPILCE

Kobieta w czerwonych szpilkach jest, charyzmatyczna, ambitna i odważna w realizacji celów, a jednocześnie dumna ze swojej kobiecości. Codziennie przekracza swoje możliwości i chce być najlepszą wersją siebie. Chcemy, aby takich kobiet było jak najwięcej. Dlatego właśnie powstała Czerwona Szpilka – wyjątkowa społeczność, w której kobiety  mogą wspierać się w rozwoju zawodowym i osobistym.

SZPILKOWY NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z działaniami Czerwonej Szpilki! Zapisując się do newslettera otrzymasz od nas darmowego e-booka: „30 pomysłów na posty – Facebook/ Instagram”.

Kategorie

Podobne wpisy

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *