REGULAMIN ZAKUPÓW

§ 1

Postanowienia ogólne

1   Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip 898-203-20-80 zajmuje się sprzedażą internetową Wydarzeń, Szkoleń, Warsztatów i/lub Produktów znajdujących się w Sklepie.

2   Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

3   Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

4   Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w sposób, umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

5   Akceptacja regulaminu zakupów obejmuje również akceptację głównego regulaminu serwisu.

§ 2

Oferta

1   Produkty, które prezentujemy na stronie Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Sklep zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad.

2   Wszystkie ceny towarów podane są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

3   Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4   W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

5   Akceptacja niniejszego regulaminu zakupów obejmuje również akceptację regulaminu serwisu.

§ 3
Zamówienie i zapłata

1   Zamówienia można składać można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronach internetowych www.czerwonaszpilka.pl

2   Kupujący zobowiązany jest do podania następujących danych : imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz numeru telefonu kontaktowego.

3   Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon lub faktura VAT na życzenie klienta.

4   Jeśli zamówienie nie wymaga wysyłki w formie tradycyjnej ( udział w wydarzeniu). Kupujący jest wpisany na listę uczestników i otrzymuje wiadomość @ z tą  informacją.

5   Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

6   Koszty wysyłki zależą od rodzaju , wagi towaru oraz miejsca dostarczenia (Polska lub kraje UE) i są podane na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w formularzu zamówienia. Cena towarów razem z wysyłką widoczna w formularzu zamówienia jest ceną ostateczną i nie są do niej doliczane, żadne dodatkowe koszty. Okresowo Sklep wprowadza bezpłatną dostawę , a informacja o tym zawsze znajduje się na stronie www.

7   System płatności w sklepie internetowym prowadzi firma Przelewy24.pl, która jest również operatorem kart płatniczych:

PayPro SA

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

DialCom24 Sp. z o.o.

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

8   Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto, poprzez system płatności24 na konto bankowe Wydawcy książki: 12 1090 2398 0000 0001 3498 1462 Bdirect Magdalena Szewczuk

§ 4
Realizacja zamówień

1   W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, w tym pola niezbędne do realizacji wysyłki.

2   Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie, droga mailową na adres podany przez Kupującego. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

3   Zamówienia produktów opłacone przez system Płatności24 są realizowane i wysyłane w ciągu 48h od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

4   Realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu.

5   Dostawa realizowana jest w formie listu/przesyłki pocztowej lub kurierskiej – czas dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy i firmy dostarczającej.

6   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki na błędny adres, jesli został on podany przez Klienta z chwilą skladania zamówienia. Jeśli niemożność doręczenia przesyłki wynika z winy Klienta, otrzyma on zwrot wartości swojego zamówienia po potrąceniu wysyłki w dwie strony.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy

1   Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny.

2   Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Odstąpieniu od umowy nie podlegają książki.

3   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4   Towar należy odesłać na adres: Bdirect – Czerwona Szpilka, ul. Na Polance 16a/9, 51-109 Wrocław. Można również dostarczyć towar osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

§ 6
Gwarancje i reklamacje

1   Sklep gwarantuje sprawne działanie towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej Sklepu

2   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

•    pisemnie na adres: Bdirect – Czerwona Szpilka, ul. Na Polance 16a/9, 51-109 Wrocław

•    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czerwonaszpilka.pl

4   Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pisemnej informacji od Kupującego.

5   Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

6   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1   Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.

2   Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

3   Administrator może wykorzystywać pozyskane dane do wysyłania ofert, promocji i innych informacji związanych z przedmiotem działalności Sklepu. Wysyłania ofert  produktów  partnerów współpracujących z Bdirect Magdalena Szewczuk.

4   Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są niezbędne do: rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

5   Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

§ 8
Roszczenia sporne

1   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

3   W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę ze Sklepem przed publikacją zmian.

WAŻNA INFORMACJA! Aktualnie czekamy na dodruk książki “Jedna na milion”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wykonane i opłacone zamówienia będą wysyłane od 25.04.! Decydować będzie kolejność zamówień. Dziękujemy za wyrozumiałość! Zamknij

Aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony musisz zgodzić się z nasza polityką cookies.
Rozpoczęcie korzystania ze strony jest równoznaczne z jej zaakceptowaniem. Dowiedz się więcej.

Ustawienia ciasteczek podczas przeglądania tej strony są ustawione w trybie "akceptuj", aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenia podczas korzystania z jej zawartości. Jeśli kontynuujesz korzystanie ze strony bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądania lub klikniesz "AKCEPTUJĘ" tym samym wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

ZAMKNIJ TEN KOMUNIKAT